5 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Felix Delattre 624e4cbc40 Update stop ids преди 1 година
  Felix Delattre f86b419726 Rely on example csv first преди 1 година
  the-server@the-internet.com ae07beaf86 Move files around преди 1 година
  Ubuntu befbadfdf4 Add empty files for blacklist, csv and openaddresses преди 1 година
  EC2 Default User 4f26005314 Add OSM and GTFS data преди 1 година